شهید شهریاری یک معلم واقعی بود/«صبح پارسی» آسایش و آرامش را به تلویزیون آورد

شهید شهریاری یک معلم واقعی بود/«صبح پارسی» آسایش و آرامش را به تلویزیون آورد


نیوز ترکر - سالگرد شهادت شهید هسته ای شهید شهریاری، روز مجلس و روز همبستگی با فلسطین موضوعات اصلی برنامه صبح پارسی امروز بود.
برچسب‌ها:

شهید شهریاری یک معلم واقعی بود صبح پارسی آسایش آرامش را تلویزیون آورد

به اشتراک بگذارید:

برترین اخبار امروز

136