اجرای طرح ملی سند دار کردن اراضی کشاورزی با همکاری نظام مهندسی کشاورزی

اجرای طرح ملی سند دار کردن اراضی کشاورزی با همکاری نظام مهندسی کشاورزی


نیوز ترکر - از ظرفیت های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی برای اجرای طرح ملی سند دار کردن اراضی کشاورزی به صورت بهینه استفاده می شود.
برچسب‌ها:

اجرای طرح ملی سند دار کردن اراضی کشاورزی همکاری نظام مهندسی کشاورزی

به اشتراک بگذارید:

برترین اخبار امروز

136