توسعه شهری نیازمند بخش خصوصی/ تأمین منابع مالی پایدار مهمترین چالش شهرداران است

توسعه شهری نیازمند بخش خصوصی/ تأمین منابع مالی پایدار مهمترین چالش شهرداران است


نیوز ترکر - شهردار میبد تأمین منابع مالی پایدار شهری را یکی از مهمترین چالش های شهرداران عنوان کرد و افزود: با توجه به افزایش جمعیت و توسعه شهری، نیاز به خدمات عمومی به شهروندان با وجود مشکلات و محدودیت های مالی، شهرداران را به سمت دستیابی به الگوی پایدار شهری سوق می دهند.
برچسب‌ها:

توسعه شهری نیازمند بخش خصوصی تأمین منابع مالی پایدار مهمترین چالش شهرداران است

به اشتراک بگذارید:

برترین اخبار امروز

136