مهمترین چالش‌های صنعت تایر چیست؟

مهمترین چالش‌های صنعت تایر چیست؟


نیوز ترکر - رئیس هیات مدیره انجمن صنعت تایر، قیمت‌گذاری دستوری که منجر به زیان‌دهی صنعت شده، محدودیت در اجازه صادرات و در مقابل آزاد بودن درهای وارداتی، تعدد سامانه‌ها و یکپارچه نبودن آن‌ها و بازدهی پایین صنعت تایر که میل به سرمایه‌گذاری در این صنعت را کاهش داده را از جمله مهمترین چالش‌های صنعت تایر کشور خواند.
برچسب‌ها:

مهمترین چالش های صنعت تایر چیست

به اشتراک بگذارید:
->>