پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی برای بازسازی واحد‌های مسکونی درروستا‌ها وشهر‌ها

پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی برای بازسازی واحد‌های مسکونی درروستا‌ها وشهر‌ها


نیوز ترکر - رییس بنیادمسکن انقلاب اسلامی گفت: ۴۰۰ هزارواحدمسکونی درکشور باهمت بنیادمسکن ساخته می شود.
برچسب‌ها:

پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی بازسازی واحد های مسکونی درروستا ها وشهر ها

به اشتراک بگذارید:
->>