«احساس پیری» روند پیری را تسریع می کند

«احساس پیری» روند پیری را تسریع می کند


نیوز ترکر - مطالعه اخیر نشان می دهد افرادی که معتقدند بدن و ذهن آنها با افزایش سن تحلیل می رود، خودشان روند پیری شان را تسریع می کنند.
برچسب‌ها:

احساس پیری روند پیری را تسریع می کند

به اشتراک بگذارید:
->>